Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodi

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě BONEKAN.CZ
 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, dodavatele
zboží (prodávajícího) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy
jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou
spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem
(č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto
zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel,
řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele,
obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů
Provozovatelem internetového obchodu je společnost:
BONEKA spol. s r.o.
Dubská 602

Teplice 415 01
IČ: 44568134
DIČ: CZ44568134

Dodavatelem zboží (prodávající) je společnost:
BONEKA spol. s r.o.
Dubská 602
Teplice 415 01
IČ: 44568134
DIČ: CZ44568134
Č.ú.: ČSOB, a.s. 1266767/0300
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka 2156 C

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy,
pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní
úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která
nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito
výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky
či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají
a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní
smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho
návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto
momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným
způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi
seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně
prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném
jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného
splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích
vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém
obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a
případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách
našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace
a reprodukce kupujícím.

Vyhledávání
©2010, Komunikační agentura 24, SkvěléStránky.cz